VIỆC CHẤP NHẬN ĐIỀU KHOẢN SỬ DỤNG

Bằng việc sử dụng trang web này, và tiếp tục bằng cách đăng ký sử dụng Dịch vụ của chúng tôi, bạn (“Bạn, các bạn hoặc bản thân bạn”) đã chấp nhận và tuân thủ các điều khoản và điều kiện sử dụng đã nêu dưới đây (“Điều khoản sử dụng”). Bạn nên đọc toàn bộ Điều khoản sử dụng một cách cẩn thận trước khi sử dụng trang web này (“Trang web”) hoặc bất kỳ các dịch vụ của của trang web. Tại đây, “Myphamaia.vn” là kênh phân phối online các sản phẩm của hãng Mỹ Phẩm AIA. Dịch vụ đăng kí trở thành CTV cho phép người tham gia giới thiệu đến khách hàng và ăn hoa hồng trên mỗi đơn hàng thành công!

Khi tham gia trở thành CTV của hệ thống Mỹ Phẩm AIA bạn có trách nhiệm tuân thủ các quy tắc và luật pháp ở đất nước của bạn cư trú trong qua trình hoạt động giới thiệu sản phẩm của Mỹ Phẩm AIA.

THÔNG TIN CÁ NHÂN

Khi đăng kí hệ thống CTV đồng nghĩa với việc bạn chấp nhận công khai những thông tin trong FORM đăng kí với hệ thống. Chúng tôi sẽ dùng những thông tin cần thiết để liên hệ với bạn và không chịu trách nhiệm khi thông tin cá nhân bị thất thoát.

QUẢN LÍ TÀI KHOẢN

Khi tham gia bạn có trách nhiệm bảo mật tài khoản của mình, và cần liên hệ hệ thống sớm để khôi phục khi tài tài khoản gặp lỗi. Chúng tôi không chịu trách nhiệm khi tài khoản của bạn bị đánh cắp, lỗi phát sinh nhưng không khai báo kịp thời đến hệ thống, khóa tài khoản khi vi phạm các quy định!

SPAM

Không spam, kể cả gửi nội dung quảng cáo hoặc nội dung thương mại không mong muốn, làm ảnh hưởng đến người người khác và thương hiệu!

Nếu vị phạm bạn sẽ nhận được cảnh báo từ hệ thống, và tái phạm bạn sẽ bị khóa tài khoản vỉnh viễn!

THANH TOÁN

Chúng tôi sẽ thanh toán tiền hoa hồng hàng tháng qua hình thức chuyển khoản ngân hàng. Hãy đảm bảo rằng thông tin tài khoản của bạn cung cấp là chính xác, chúng tôi không chịu trách nhiệm cho các trường hợp cung cấp thông tin sai! 

LIÊN HỆ

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi liên quan đến các điều khoản sử dụng, quyền và nghĩa vụ phát sinh từ các Điều khoản và/hoặc sử dụng của bạn trên trang và Dịch vụ, tài khoản của bạn, hoặc bất kỳ vấn đề nào khác, xin vui lòng liên hệ với myphamaia.vn@gmail.com